Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie zawiadamia, że od dnia 12.09.2018 r. zostanie wprowadzona zmiana w stałej organizacji ruchu polegająca na wyznaczeniu objazdu z Janowca Wlkp. do Rogowa i z Rogowa do Janowca Wlkp. w związku  z zamknięciem odcinka drogi nr 2326C (w m. Janowiec Wlkp. i Janowiec Wieś) na czas budowy kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej  nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo od km 0+280 do km 5+290,  dł. 5,010 km”.

Planowany termin zakończenia ww. etapu robót to 31.10.2018 r.

mapa ze wskazaną trasą objazdu

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie informuje, że rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo do km 0+280 do km 5+290, dł. 5,010 km odc. Janowiec Wlkp. – Kołdrąb.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuję m. in.:

- wycinkę drzew,

- wykonanie poszerzenia jezdni  do 5,5 m,

- wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej z betonu asfaltowego i ścieralnej z SMA,

- wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę i przebudową chodników,

- przebudowę skrzyżowań,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

W związku z ww. robotami została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Całkowita wartość inwestycji wynosi:  9 781 366,70 zł.

Dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju ora Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w łącznej kwocie 4 927 390,00 zł

Planowany termin zakończenia prac: 07.12.2018 r.

Użytkowników korzystających zarówno z drogi jak i chodników prosimy o zachowanie ostrożności podczas poruszania się w obrębie wykonywanych prac, a kierowców o dostosowanie się do obowiązującego oznakowania tymczasowego.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie informuję, że od dnia 09.04.2018 r. zostały rozpoczęte remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej do stosowania na gorąco jak również  z zastosowaniem emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych wbudowywanych przy użyciu w pełni zautomatyzowanych „PATCHERÓW”. Prace będą wykonywane systematycznie (w zależności od warunków atmosferycznych), a ich rodzaj i harmonogram ustalają  Kierownicy Obwodów Drogowo Mostowych. Prosimy kierowców o wyrozumiałość, ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków i utrudnień panujących na drogach.