Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie informuje, że od 08.05.2018 r. rozpoczną się prace związane z wykonaniem inwestycji dot. „Przebudowy drogi powiatowej nr 2338C   Żnin – Gąsawa – Ryszewo ul. Gnieźnieńska na długości 0,555 km Etap II”. Inwestycja finansowana jest ze środków Powiatu Żnińskiego i Gminy Żnin (po 50% kosztów zadania).

Zakres robót obejmuje m. in:

  • rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów,
  • rozbiórkę krawężnika,
  • wykonanie robót ziemnych,
  • wykonanie podbudowy betonowej,
  • wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów,
  • ustawienie krawężników, obrzeży i oporników betonowych,
  • frezowanie nawierzchni,
  • wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej,
  • odtworzenie oznakowania poziomego.

W związku z ww. robotami zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Podczas przebudowy chodnika i wjazdów ruch będzie odbywał się w dwóch kierunkach z lokalnymi zwężeniami (w przypadku konieczności ruchem będą kierować sygnaliści). Podczas prac związanych z wymianą krawężnika, ferowaniem i wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni ruch odbywać się będzie tylko w jednym kierunku dla jadących w kierunku m. Gąsawa, natomiast dla wjeżdżających do miasta zostanie wprowadzony objazd ul. Sportową i ul. Składową.

Planowany termin zakończenia prac : 29.06.2018 r.

Użytkowników korzystających zarówno z drogi jak i chodnika prosimy o zachowanie ostrożności podczas poruszania się w obrębie wykonywanych prac, a kierowców o dostosowanie się do obowiązującego oznakowania tymczasowego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie informuje, że od dnia 16.04.2018 r.  zostaną rozpoczęte prace związane z wykonaniem modernizacji dróg powiatowych polegające na wykonaniu nakładek  bitumicznych o średniej grubości 5 cm.

Modernizacje zostaną wykonane na niżej wymienionych odcinkach dróg powiatowych:

2338C

Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 13+770 do km 16+745, dł. 2,975 km;
2328C Janowiec Wlkp. – Rzym od km 7+048 do km 12+808, dł. 5,760 km;
2320C Wybranowo – Janowiec Wlkp. od km 0+010 do km 0+460, dł. 0,450 km;
2362C Lubostroń – Kania od km 0+000 do km 5+134, dł. 5,134 km;
2370C Wolice – Barcin od km 0+970 do km 1+350, dł. 0,380 km;
2309C Murczyn – Białożewin od km 1+935 do km 3+891, dł. 1,956 km

Planowany termin zakończenia prac:10 lipiec 2018 r.

Ze względu na rodzaj robót i ich metody wykonania, na czas ich trwania  na danym odcinku drogi będą występowały utrudnienia w płynności ruchu (czasowe wstrzymanie ruchu podczas wykonywania nakładek). W związku z czym prosimy kierowców o wyrozumiałość, ostrożność i dostosowanie się do warunków panujących podczas wykonywania robót drogowych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie informuję, że od dnia 09.04.2018 r. zostały rozpoczęte remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej do stosowania na gorąco jak również  z zastosowaniem emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych wbudowywanych przy użyciu w pełni zautomatyzowanych „PATCHERÓW”. Prace będą wykonywane systematycznie (w zależności od warunków atmosferycznych), a ich rodzaj i harmonogram ustalają  Kierownicy Obwodów Drogowo Mostowych. Prosimy kierowców o wyrozumiałość, ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków i utrudnień panujących na drogach.